Marija Bistrica - Ruta 8

Pronađite rutu za sebe

Agriturizam
Aktivni
Crkve i samostani
Muzeji i dvorci
Restorani
Smještaj
Toplice i lječilišta
Vidikovci
Vinarije
Banke
Bikehotel
Bike Odmorišta
Rang
RANG
Lokalne rute
Tip
TIP
Kružna
Duljina
DULJINA
10km
Podloga
PODLOGA
Pretežno asfalt
Tezina
TEŽINA
2/5
Polozaj
POLOŽAJ
jugoistok
Oznake
OZNAKE
Lokalne oznake
Uspon
USPON
190m
Najniza tocka
NAJNIŽA TOČKA
146m
Najvisa tocka
NAJVIŠA TOČKA
230m

Marija Bistrica – Ruta 8

Lojzekova hiža' - Pogari - Hanžeki - Pozaići - Selnica - 'Lojzekova hiža'

Marija Bistrica - Ruta 8

Najzapadnija bistrička ruta ima polazište u naselju Dubovec kod poznatog ugostiteljskog objekta „Lojzekova hiža“. Izuzme li se prvih 700 metara Rute od „Lojzekove hiže“ do Selnice, koji se pruža na području općine Gornja Stubica, i ova je ruta kružnog tipa. U Selnici se račva u dva smjera, a preporuča se prvo skrenuti desno u smjeru istoka, te nakon 600 metara lijevo uzbrdo 1,2 km do zaseoka Srebačići. Ubrzo nakon uspona slijedi oštar spust u dolinu Krapine, gdje treba skrenuti lijevo prema zapadu ravnicom kroz zaselak Hanžeki do lokalne ceste Selnica – Poznanovec. Tu ruta opet skreće lijevo i nakon 3 km vožnje po uglavnom ravnom terenu ponovno dolazi u Selnicu i vraća se desno na polaznu točku kod „Lojzekove hiže“. Kako je cijela na asfaltu pogodna je za sve vrste bicikala.

Tehnički opis rute