O PROJEKTU

Projekt trasiranja mreže biciklističkih turističkih ruta u Krapinsko-zagorskoj županiji proveden je u dvije faze:

I.  faza (2013-2015)

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa udrugom Ruralni tandem provela je projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ u sklopu kojeg je trasirana 21 biciklistička ruta ukupne dužine 688 km. Osim trasiranih biciklističkih ruta izrađene su i 4 biciklističke karte te web portal www.zagorjebike.com.hr.

Ciljevi projekta:

 • Izraditi cjelovito osmišljenu mrežu biciklističkih, turističko-rekreativnih ruta na prostoru Krapinsko-zagorske županije pri tome uzimajući u obzir integraciju postojećih biciklističkih ruta i kreiranje trasa/ smjerova novih biciklističkih ruta, tamo gdje se to uoči potrebnim, radi zaobilaženja glavnih državnih i županijskih prometnica i uključivanja manje prometnih i pitoresknih dijelova lokalnih cesta i puteva,
 • Promocija kulturno-povijesnih i prirodnih značajki prostora cijele KZ županije, također i svih njenih gradova i općina kroz umrežavanje ponude uz novo kreirane i trasirane biciklističke rute, što doprinosi povezivanju (umrežavanju) i upotpunjavanju (obogaćivanju i raznolikosti) turističke ponude gradova i općina KZŽ,
 • Podizanje kvalitete turističke ponude i iskoristivosti turističkih potencijala KZŽ kroz cijelu godinu
 • Promocija zdravog načina života i zaštite okoliša,
 • Proširenje sportske, posebno rekreativne, istovremeno i turističke ponude županije kroz osmišljene jedno i višednevne biciklističke sadržaje i itinerere.

Rezultati projekta:

 • Mreža turističko-rekreativnih, ali i sportskih, biciklističkih ruta prilagođenih najširem krugu korisnika, s posebnim naglaskom na rekreativnim biciklistima, obiteljima s djecom i omladini,
 • Mreža biciklističkih ruta koja povezuje najznačajnije lokalitete/atrakcije i turističke resurse prostora KZŽ (smještajne/ stacionarne/ boravišne, zdravstvene (kupališno – topličke), kulturno-povijesne, vjerske, prirodne, seoske, zabavne i slično) u cjelovito osmišljenu i jasno turistički interpretiranu ponudu.
 • Elektronski i tiskani informativni/promotivni materijali o mreži turističko-rekreativnih biciklističkih ruta u obliku karte i vodiča s fotografijama/ fotodokumentacijom.
 • Online informativni/ promotivni materijali o mreži biciklističkih ruta na webu i društvenim mrežama.
 • Geo baza (GPS track log) prostornih podataka za biciklističke rute

Projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ provela je Krapinsko-zagorska županija a sufinanciran je sredstvima Hrvatske turističke zajednice

O ProjektuO ProjektuO ProjektuO Projektu

II. faza (2015-2016)

Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao vodeći partner, u razdoblju 01.02.2015.-30.04.2016. provodila je projekt „Razvoj selektivnih oblika turizma na prekograničnoj turističkoj destinaciji – RIDE&BIKE“. Projekt  RIDE&BIKE, ukupne vrijednosti  395.846,60 EUR, odobren je u okviru Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. te je djelomično financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći ciljevi projekta:

 • jačanje prekograničnog destinacijskog identiteta
 • cjelovit razvoj ruralnih integralnih turističkih proizvoda temeljenih na specifičnim oblicima turizma (biciklistički i konjički turizam)
 • povećanje postojećih turističkih kapaciteta
 • povećanje broja turista i posjetitelja
 • oblikovanje novih turističkih prekogrnaičnih proizvoda s naglaskom na biciklistički i konjički turizam
 •  jačanje suradnje između turističkih ponuđača
 • očuvanje kulturne i prirodne baštine
 • poboljšanje kvalitete života i mogućnosti zapošljavanja ruralnog stanovništva
 • povećanje osviještenosti o održivom turizmu

Rezultati projekta:

 • trasirana i digitalizirana konjička i biciklistička prekogranična staza
 • izrađene 2 i nadograđena 1 web stranica
 • provedene specijalizirane edukacije za turističke vodiče i ponuditelje turističkih usluga i proizvoda na ruralnom području
 • oblikovan promotivni materijal
 • predstavljanje na 3 specijalizirana turistička sajma i provedena 1 studijska tura
 • uređeno 18 odmorišta (9 odmorišta za bicikliste i 9 odmorišta za konje)
 • izrađena aplikacija za pametne telefone
 • izrađen pilotni model trženja biciklizma

Projekt RIDE&BIKE provela je Zagorska razvojna agencija d.o.o., a djelomično je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

O ProjektuO ProjektuO ProjektuO Projektu

III. faza (2018-2021)

Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor (RIDE&BIKE II)

Trajanje projekta: 1.9.2018. – 28.2.2021.
Proračun projekta: 875.472,55 €
EFRR sredstva: 744.151,66 €
Partneri:
Zagorska razvojna agencija
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Glavni cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma.

Ključan rezultat projekta predstavlja doprinos povećanju broja posjetitelja u prekograničnoj destinaciji, dok su direktni ishodi projekta:

 1. organizirana prekogranična ponuda kroz definirana 2 turistička prekogranična proizvoda temeljena na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine
 2. razvijeni RIDE&BIKE  standardi s 10 standardiziranih objekata turističkih usluga
 3. razvijena svijest ključnih dionika o važnosti i mogućnostima turističke valorizacije prirodne i kulturne baštine te njihove pametne integracije s ponudom aktivnog turizma
 4. ojačani kapaciteti za upravljanje i marketing RIDE&BIKE turističkim proizvodima
 5. promovirana prekogranična RIDE&BIKE turistička ponuda

Projekt RIDE&BIKE II djelomično je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

O ProjektuO ProjektuO ProjektuO Projektu