O PROJEKTU

Projekt trasiranja mreže kolesarskih turističnih poti v Krapinsko-zagorski županiji je bil izveden v dveh fazah:

I.  faza (2013-2015)

Krapinsko-zagorska županija je v sodelovanju z društvom Ruralni tandem izvedla projekt »Mreža kolesarskih turističnih poti Krapinsko-zagorske županije”, v katerem je trasirana 21 kolesarskih poti v skupni dolžini 688 km. Poleg trasiranih kolesarskih poti so izdelane 4 kolesarske karte in spletna stran www.zagorjebike.com.hr.

Cilji projekta:

 • Razviti obsežno mrežo kolesarskih, turistično-rekreacijskih poti na območju Krapinsko-zagorske županije in ob tem upoštevati integracijo obstoječih kolesarskih poti ter ustvariti nove kolesarske poti, kjer je potrebno, da bi se izognili glavnim državnim in okrajnim cestam, vključitev manj prometa in slikovitih delov lokalnih cest in poti,
 • spodbujanje kulturnih, zgodovinskih in naravnih značilnosti celotne KZ županije in tudi vseh njenih mest in občin z mreženjem ponudbe z novo oblikovanimi in pripravljenimi kolesarskimi stezami, kar prispeva k povezovanju (mreženju) in zaključku (obogatitvi in raznolikosti) turistične ponudbe mest in občin KZŽ,
 • Izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in uporaba turističnih potencialov KZŽ skozi vse leto,
 • spodbujanje zdravega načina življenja in varovanja okolja,
 • Širitev športa, predvsem rekreativnega, medtem ko je turistična ponudba občin namenjena eno in večdnevnim kolesarskim objektom in načrtovanju poti.

Rezultati projekta:

 • Mreža turistično-rekreacijskih in športnih kolesarskih poti po meri najširšega kroga uporabnikov, s posebnim poudarkom na rekreativnih kolesarjih, družinami z otroki in mladih,
 • Mreža kolesarskih poti, ki povezuje najpomembnejše točke / atrakcije in turistične vsebine območja KZŽ (nastanitve / nepremičnine / bivališča, zdravstveno nego (kopanje – toplice), kulturne, zgodovinske, verske, naravne, podeželske, zabavne, itd.), v celovito oblikovano in jasno turistično interpretativno ponudbo.
 • elektronski in tiskani informativni / promocijski material o omrežju turističnih in rekreativnih kolesarskih poti v obliki zemljevidov in vodnikov s fotografijami / foto dokumentacijo,
 • Spletne informacije / promocijski material o omreženih kolesarskih poteh na spletu in socialnih omrežjih,
 • Geo baza (GPS zapis poti) prostorskih podatkov o kolesarskih poteh.

Projekt »Mreža kolesarskih turističnih poti Krapinsko-zagorske županije” je izvedla Krapinsko-zagorska županije in je sofinanciran iz sredstev Hrvaške turistične organizacije.

O ProjektuO ProjektuO ProjektuO Projektu

II. faza(2015-2016)

Zagorska razvojna agencija d.o.o. kot vodilni partner v obdobju 01.02.2015 – 30.04.2016 je izvedla projekt »Razvoj selektivnih oblik turizma čezmejne turistične destinacije – RIDE & BIKE”. Projekt RIDE & BIKE, skupne vrednosti 395.846,60 EUR je bil odobren v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in se delno financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Splošni cilji projekta:

 • Krepitev čezmejne destinacijske identitete,
 • Izboljšanje možnosti zaposlovanja v čezmejnem območju.
 • Celovit razvoj podeželskih integralnih turističnih produktov, ki so zasnovani na selektivnih oblikah turizma (kolesarski in konjeniški turizem),
 • Izboljšanje trenutnih turističnih kapacitet ponudbe na čezmejnem območju,
 • Okrepitev sodelovanja med turističnimi ponudniki na čezmejnem območju,
 • Izboljšanje osveščenosti o trajnostnem turizmu,
 • Povečanje števila turistov na čezmejnem območju,
 • Oblikovanje novih čezmejnih turističnih produktov, ki so zasnovani na selektivnih oblikah turizma (kolesarski in konjeniški turizem),
 • Varovanje naravne in kulturne dediščine čezmejnega območja,
 • Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev na podeželskem območje čezmejne regije,
 •  Izboljšanje možnosti zaposlovanja v čezmejnem območju.

Rezultati projekta:

 • trasirane in digitalizirane konjeniške in kolesarske čezmejne steze
 • izdelani 2 novi in nadgrajena 1 spletna stran
 • izvedena izobraževanja za turistične vodnike in ponudnike turističnih storitev in produktov na podeželju
 • izdelan promocijski material
 • predstavitev na 3 specializiranih turističnih sejmih in izvedba 1 študijskega potovanja
 • urejenih 18 počivališč (9 počivališč za kolesarje in 9 počivališč za konje)
 • izdelana mobilna aplikacija za pametne telefone
 • izdelan pilotni model trženja kolesarjenja na čezmejnem območju.

Projekt »RIDE&BIKE« je izvedla Zagorska razvojna agencija d.o.o. in je delno financiran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O ProjektuO ProjektuO ProjektuO Projektu

III. faza (2018-2021)

Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih

Trajanje projekta: 1.9.2018. – 28.2.2021.
Budget projekta: 875.472,55 €
ESRR sredstva: 744.151,66 €
Partnerji:
Zagorska razvojna agencija
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije
Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Sotla
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Osrednji cilj projekta RIDE&BIKE II je razvoj posebnih turisitičnih produktov, ki  se temeljijo na interpretaciji naravne in kulturne dediščine skozi vzpostavitev sistemskega upravljanja in razvoja trajnostnega aktivnega turizma.

Ključen rezultat projekta predstavlja povečanje števila obiskovalcev v čezmejni destinaciji, medtem ko so neposredni cilji projekta sledeči:

 1. organizirana čezmejna ponudba skozi 2 oblikovana čezmejna produkta, ki sta zasnovana na smotrni vključitvi zaščitene naravne in kulturne dediščine
 2. oblikovani RIDE&BIKE standardi (pravilniki) z 10 standardiziranimi (ocenjenimi) objekti turistične ponudbe
 3. razvita zavest ključnih deležnikov glede pomembnosti in možnostih turistične vrednosti naravne in kulturne dediščine ter smotrna vključitev le-te v ponudbo aktivnega turizma
 4. povečane možnosti za upravljanje in trženje RIDE&BIKE turističnih produktov
 5. oglaševna čezmejna RIDE&BIKE turistična ponudba

Projekt RIDE&BIKE II je delno financiran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O ProjektuO ProjektuO ProjektuO Projektu