Local routes

Results: 19

Radoboj – The Roman Road Route

Radoboj - Gorjani Sutinski - Očura

Ruta ‘Rimska cesta’ također je duga 6 km i ide cijela po asfaltu kao ruta ‘Mirna’, ali je linijskog tipa i s vrlo malo prometa na cijeloj trasi.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 5.7km
Tezina
Difficulty 3/5
Uspon
Elevation 170m
Podloga
Surface
100% asfalt

Radoboj – The Quiet Route

Radoboj - Gorjani Sutinski - Gornja Šemnica - Radoboj

Ruta ‘Mirna’ smještena u podnožju Strahinjčice kružnog je tipa u obliku trokuta stranica dugih 2 kilometra i prolazi lijepim brdovitim krajolikom punim vinograda s pogledima na velik dio Županije.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 5.9km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 140m
Podloga
Surface
100% asfalt

Jesenje – Route 1

Gornje Jesenje - Mrzljak - Donji Lužani - Lonjaši - Ivaki - Forjani - Vidikovac Gorica - Cerovečki - Gornje Jesenje

Ruta započinje u središtu najvišeg zagorskog općinskog središta Gornjeg Jesenja na Strahinjčici.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 10km
Tezina
Difficulty 3/5
Uspon
Elevation 300m
Podloga
Surface
100% asfalt

Jesenje – Route 2

Gornje Jesenje - Šturnjaki - Flaši - Cerinski - Šaški - Šturnjaki - Gornje Jesenje

Ruta također započinje u središtu Gornjeg Jesenja, ali najprije nakratko vodi prema zapadu, a onda skreće prema jugu i ide 3,7 km dugom i mjestimično dosta oštrom uzbrdicom do naselja Brdo Jesensko

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 12.7km
Tezina
Difficulty 3/5
Uspon
Elevation 410m
Podloga
Surface
100% asfalt

Hum na Sutli – Hiking and Cycling Trail

Druškovec Humski - Orešje Humsko - Klenovec Humski

Općina Hum na Sutli, poznata po staklarskoj tradiciji i najvećoj tvornici staklenih boca u Europi, označila je 4,4 km dugu biciklističku rutu nazvanu ‘Šetno-biciklistička staza Druškovec – Orešje – Klenovec.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 4.4km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 130m
Podloga
Surface
100% asfalt

Krapinske Toplice and Tuhelj – Roads of the Two Springs 1

Krapinske Toplice - Vrtnjakovec - Viča Sela - Jalšje - Vilanci - Tuheljske Toplice

Ukoliko boravite u Krapinskim ili Tuheljskim Toplicama, a niste ljubitelj suviše napornih biciklističkih izleta, nudi vam se za Zagorje jedinstvena skoro posve ravna linijska ruta.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 15.5km
Tezina
Difficulty 1/5
Uspon
Elevation 160m
Podloga
Surface
100% asfalt

Kumrovec and Desinić – Cycling Route 1

Kumrovec - Brezakovec - Ivanić Košnički - Veliki Tabor

Svega 12 km duga Biciklistička ruta 1 biser je među lokalnim rutama. Povezuje dva važna turistička odredišta te prolazi lijepim krajolikom po lokalnim uskim asfaltiranim cestama s neznatnim motornim prometom.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 11.5km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 270m
Podloga
Surface
100% asfalt

Marija Bistrica – Route 1

Marija Bistrica - Ozimci - Podgorje Bistričko - Kruhaki - Globočec/Kovačići - Marija Bistrica

Ruta kreće iz Marije Bistrice s Trga Pape Ivana Pavla II, vodi prema jugu prvih 200 metara pješačkom zonom i 200 metara Zagrebačkom ulicom te skreće dolinom potoka Bistrice po uzbrdici za Podgorje Bistričko.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 8km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 180m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 2

Marija Bistrica - Poljanica Bistrička - Vinski vrh - Hunjaki - Gleci - Globočec/Kovačići - Marija Bistrica

I Biciklistička Ruta 2 ima polazište u Mariji Bistrici, ali vodi prema sjeveru županijskom cestom za Konjšćinu.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 6.5km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 190m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 3

Globočec/Kovačići - Petrici - Prugovečki - Hanžeki - Globočec/Kovačići

Ruta 3 počinje u zaseoku Kovačići udaljenom od Marije Bistrice 1,5 km prema istoku, odakle ruta skreće slikovitom lokalnom asfaltiranom cestom jugu.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 12.8km
Tezina
Difficulty 3/5
Uspon
Elevation 610m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 4

Globočec/Kovačići - Globočec - Sušobreg - Poljanica Bistrička - Globočec/Kovačići

I Ruta 4 ima početnu točku u zaseoku Kovačići, od kojeg vodi na sjever istom trasom kao i Ruta 2, ovaj put uzbrdo 1,4 km po asfaltu i 800 metara po makadamu.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 12.3km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 210m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 5

Vinski Vrh - Platužići - Tugonica - Habazini - Vinski Vrh

Ruta 5 počinje u Vinskom vrhu na Županijskoj cesti Marija Bistrica – Konjšćina, gdje prolazi i Ruta 2, ali odmah skreće u smjeru zapada na lokalnu mirnu usku asfaltiranu cestu prema Tugonici.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 10.3km
Tezina
Difficulty 1/5
Uspon
Elevation 140m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 6

Tugonica - Podgrađe - Selnica

Ruta 6 jedina je linijska ruta u općini Marija Bistrica i služi kao poveznica ruta 5, 7 i 8. Polazna točka je u Tugonici odakle ruta ide ravnicom uz rijeku Krapinu 500 metara prema zapadu.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 4.1km
Tezina
Difficulty 1/5
Uspon
Elevation 30m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 7

Podgrađe - Jelačići - Selnica - Kutani - Podgrađe

Ruta 7 polazi iz Podgrađa lokalnom mirnom asfaltiranom cestom prema jugu. Prvi kilometar ide ravnicom uz potok Bistricu, a onda skreće desno.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 5.5km
Tezina
Difficulty 1/5
Uspon
Elevation 120m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Marija Bistrica – Route 8

Lojzekova hiža' - Pogari - Hanžeki - Pozaići - Selnica - 'Lojzekova hiža'

Najzapadnija bistrička ruta ima polazište u naselju Dubovec kod poznatog ugostiteljskog objekta „Lojzekova hiža“.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 10km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 190m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Klanjec – The St. Florijan Route

Klanjec - Sveti Florijan - Goljak Klanječki

Iako duga tek 6 kilometara i označena samo malim strelicama sa simbolom bicikla, ruta Klanjec – Sveti Florijan – Goljak Klanječki spada u najatraktivnije rute u Županiji.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 5.7km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 170m
Podloga
Surface
Pretežno asfalt

Tuhelj – Roads of the Two Springs 2

Tuheljske Toplice - Črešnjevec - Tuhelj - Prosenik - Dugnjevec - Pristava - Tuhelj - Tuheljske Toplice

Za posjetitelje Tuheljskih Toplica nudi se još jedna lijepa i malo zahtjevnija ruta ‘Putovima dvaju izvora 2’.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 20.8km
Tezina
Difficulty 3/5
Uspon
Elevation 390m
Podloga
Surface
100% asfalt

Zagorska Sela – Touring the Hills of Zagorje

Miljana - Kuzminec Miljanski - Zagorska Sela - Plavić - Miljana

Ruta ‘Po zagorskim bregima’ također počinje u Miljani i ide isključivo po asfaltiranim cestama bez mnogo motornog promata, ali je kružnog tipa i nešto teža za vožnju zbog više oštrih strmina.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 13.9km
Tezina
Difficulty 2/5
Uspon
Elevation 290m
Podloga
Surface
100% asfalt

Zagorska Sela Uphill and Downhill

Miljana - Bratkovec - Harina Žlaka - Poljana Sutlanska - Miljana

Ruta ‘Uzbrdo i nizbrdo’ počinje u slikovitom mjestu Miljana pokraj poznatog dvorca uz granicu sa Slovenijom i vodi na sjever dolinom rijeke Sutle.

Rang
Range
Lokalne rute
Duljina
Length 10.8km
Tezina
Difficulty 1/5
Uspon
Elevation 210m
Podloga
Surface
100% asfalt